kredyty frankowe
Zobacz listę usług

Kredyty frankowe

Adwokat posiada doświadczenie w prowadzeniu tzw. spraw frankowych, w szczególności zajmujemy się prowadzeniem spraw:

 

Co istotne, Kredytobiorcy, którzy zawarli umowy kredytowe indeksowane lub denominowane do kursu franka szwajcarskiego w latach 2005-2011 (tj. zawartych do daty wprowadzenia tzw. ustawy antyspreadowej) mają do wyboru dwie drogi, z których wybór korzystniejszej zależy od konstrukcji umowy kredytowej oraz oceny indywidualnej sytuacji Kredytobiorcy związanej ze stanem spłaty kredytu.

 

Po pierwsze, jest możliwe wystąpienie o tzw. odfrankowienie umowy, czyli wyeliminowanie z niej niedozwolonych klauzul umownych, przy pozostawieniu samej umowy w mocy. W przypadku wygranego procesu Bank będzie zobowiązany do zwrotu różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą, a kwotą należną (prawidłowe saldo zostanie wyliczone przez biegłego sądowego w toku procesu) przy założeniu, że umowa od początku nie zawierałaby zapisów niedozwolonych. Dodatkowo Kredytobiorca w takiej sytuacji uzyska możliwość spłaty kredytu tak, jakby był to kredyt złotówkowy przy zastosowaniu oprocentowania opartego o wskaźnik LIBOR. Jednym z ważniejszych zalet niniejszego rozwiązania jest usunięcie mechanizmu przeliczeniowego kredytu do franka szwajcarskiego, a zatem ryzyka zmian kursowych, które obciążało Kredytobiorcę i powodowało niepewność co do wysokości poszczególnych rat kapitałowo-odsetkowych.

 

Drugą możliwością jest wytoczenie powództwa o ustalenie/stwierdzenie nieważności umowy kredytu oraz o zapłatę sumy kwot wpłaconych przez Kredytobiorcę na rzecz Banku w postaci rat kapitałowo – odsetkowych, prowizji oraz innych dodatkowych należności pobranych przez Bank,  Strony wracają wówczas do stanu sprzed zawarcia umowy. Oznacza to, że Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty wypłaconej przez Bank w momencie zawarcia umowy, natomiast Bank musi zwrócić kwotę, która została dotychczas wpłacona przez Kredytobiorcę w ramach spłaty kredytu.

 

Wybór sposobu działania zależy od uprzedniej analizy treści umowy kredytowej.

 

W praktyce naszej Kancelarii oferujemy Państwu bezpłatną analizę umowy kredytu denominowanego/indeksowanego do kursu CHF, udzielamy pomocy w sporządzeniu prawidłowego i kompletnego wniosku o uzyskanie stosownych zaświadczeń od Banku oraz kompletu dokumentów koniecznych do prowadzenia sprawy, dokonujemy szacunkowej oceny wysokości dochodzonych roszczeń, pomagamy dobrać właściwą strategię postępowania, reprezentujemy Klientów przed Sądem.

 

Adwokat oferuje Naszym Klientom doświadczenie oraz wiedzę na najwyższym poziomie, a przede wszystkim zaangażowanie w ochronę ich interesów. Każdą z powierzonych nam sprawę traktujemy indywidualnie, z najwyższą starannością.. W zakresie spraw związanych z tzw. kredytami frankowymi współpracujemy także z prawnikami o najwyższych kompetencjach i doświadczeniu.

 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego kalkulatora frankowego, który w sposób szacunkowy wyliczy wartość roszczenia w obu przedstawionych wariantach. Celem dokonania indywidualnej oceny zapraszamy do  kontaktu e-mailowego lub telefonicznego.

 

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi głównie sprawy na terenie województwa pomorskiego (Gdańsk, Gdynia, Malbork) i warmińsko - mazurskiego (m.in. Elbląg, Braniewo).

Skontaktuj się z nami

Kancelaria:

Romulada Traugutta 84/1A, 82-300 Elbląg

Zadzwoń do nas:

535 05 03 00

E-mail:

m.nowicka@adwokat.elblag.pl