2-layers
Blog
Adwokat Milena Nowicka
Przejdź niżej

Unieważnienie czy odfrankowienie umowy o kredyt we frankach – które rozwiązanie jest lepsze?

Spis treści

 1. Czym jest odfrankowienie kredytu?
 2. Odfrankowienie kredytu a kredyt indeksowany oraz denominowany
 3. Jakie są zalety odfrankowienia kredytu?
 4. Czym jest unieważnienie umowy o kredyt we frankach?
 5. Jakie są zalety unieważnienia umowy o kredyt we frankach?
 6. Unieważnienie umowy o kredyt we frankach a odfrankowienie umowy – podsumowanie
 7. FAQ

 

Czy wiesz, że jako frankowicz masz kilka możliwości poprawy swojej sytuacji finansowej? Możesz zdecydować się na złożenie pozwu o unieważnienie lub odfrankowienie umowy o kredyt we frankach. Każde z tych rozwiązań stwarza Ci realną szansę na zmianę warunków zaciągniętego przez Ciebie kredytu i uwolnienie się od zobowiązania wobec banku. Pozostaje tylko pytanie, które z tych dróg będzie lepsza. Wiele zależy tu od Twojej sytuacji. Jedno jest natomiast pewne – żeby podjąć najlepszą możliwą decyzję, musisz dokładnie wiedzieć, na czym polega zarówno unieważnienie, jak i odfrankowienie umowy o kredyt we frankach. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w tym artykule.

 

Czym jest odfrankowienie kredytu?

Sformułowanie „odfrankowienie"– jak sama nazwa wskazuje – oznacza usunięcie z Twojej umowy o kredyt zapisów związanych z walutą franka szwajcarskiego.
Jest to możliwe, ponieważ jak wykazuje aktualne orzecznictwo sądowe, większość takich umów sformułowana była w sposób naruszający zasady współżycia społecznego i dobrych obyczajów. W takiej sytuacji przepisy wyraźnie wskazują, że jako konsument masz zapewnioną konkretną ochronę – tego rodzaju postanowienia umowne uznaje się za bezskuteczne.
Tym samym umowa o kredyt we frankach traktowana jest jak zwykły kredyt hipoteczny udzielony w złotówkach. Dzięki temu rozwiązaniu całkowicie wyeliminujesz ryzyko walutowe. Co jednak ważniejsze, przyjmuje się, że od początku kredyt miał być spłacany w złotówkach. A to ma ogromne znaczenie w kontekście kwoty pozostałej Ci jeszcze do spłaty.

 

Odfrankowienie kredytu a kredyt indeksowany oraz denominowany

Kredyty we frankach występowały w 2 postaciach – kredytu indeksowanego lub denominowanego.
Kredyt indeksowany do waluty obcej to kredyt udzielony oraz wypłacony w złotówkach, ale indeksowany do kursu franka szwajcarskiego. Wysokość raty i całkowita kwota do spłaty uzależniona jest od kursu waluty określonej w umowie przez cały okres kredytowania.

Przykład zapisu umowy:
„Bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości […] złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
Kredyt denominowany to kredyt wypłacony w złotówkach, przy czym w umowie kwota wyrażona jest we franku szwajcarskim. Środki pochodzą więc z przewalutowania franka szwajcarskiego na złoty. W umowie widnieje kwota w walucie obcej. Spłata rat odbywa się w złotym. Wysokość comiesięcznych opłat opiera się na aktualnym kursie, może się zatem znacząco różnić na przestrzeni miesięcy i lat.

Przykład zapisu umowy:
„Na warunkach określonych w umowie Bank zobowiązuje się pozostawić do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w kwocie ***** (słownie: franków szwajcarskich: ******)"
Rodzaj kredytu będzie mieć znaczenie przy zbieraniu dokumentów i dalszym postępowaniu z bankiem. Nie ma natomiast wpływu na to, czy możesz odfrankowić kredyt. Zarówno w przypadku kredytu indeksowanego, jak i denominowanego banki stosowały niedozwolone postanowienia umowne i nadużywały swojej silniejszej pozycji – przerzucały na Ciebie ryzyko walutowe, nie informowały Cię o zagrożeniach związanych z wzięciem takiego kredytu albo jednostronnie ustalały kurs w oparciu o własne tabele, które mogły kształtować praktycznie dowolnie. Niezależnie więc od tego, jakiego rodzaju kredytu frankowego dotyczy Twoja umowa, już sama obecność klauzul niedozwolonych będzie podstawą do odfrankowienia umowy.

 

Jakie są zalety odfrankowienia kredytu?

Dzięki odfrankowieniu umowy kredytu jako kredytobiorca masz prawo do wyliczenia należnych rat jak w zwykłym kredycie złotówkowym. Kredyt ten traktuje się od początku tak, jak gdyby udzielony był w złotówkach. Oznacza to, że możesz otrzymać nadpłatę rat kapitałowo -odsetkowych niesłusznie pobieraną wcześniej przez bank.

Nawet jeśli Twój kredyt frankowy został już spłacony, to wciąż masz szansę odzyskać część pieniędzy! Odfrankowienie spowoduje wówczas, że bank będzie musiał zwrócić Ci kwotę, która przekracza sumę do spłaty po przeliczeniu kredytu na złotówki.

Twoje szanse na pozytywne zakończenie sprawy są przy tym ogromne. Według statystyk zebranych przez Nawigator Stop Bankowemu Bezprawiu, w 2021 roku zapadło 3492 korzystnych orzeczeń na rzecz frankowiczów. Dla porównania banki wygrały jedynie 90 procesów.

 

Czym jest unieważnienie umowy o kredyt we frankach?

Jeśli zdecydujesz się na unieważnienie, to umowa kredytowa będzie traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta.

Oznacza to, że bank będzie zobowiązany do oddania Ci wszystkich wpłaconych środków – prowizji, kosztów kredytu, rat kapitałowo-odsetkowych itd. Po Twojej stronie powstanie natomiast obowiązek zwrócenia do banku kwoty wypłaconego kapitału kredytu.

Można więc powiedzieć, że będzie to sytuacja analogiczna do otrzymania darmowego kredytu. Jeśli bank wypłacił Ci kwotę np. 200 tysięcy złotych, to przy unieważnieniu umowy tylko tyle musisz mu zwrócić.

 

Jakie są zalety unieważnienia umowy o kredyt we frankach?

Unieważnienie umowy jest z pewnością korzystnym rozwiązaniem dla Ciebie, jako kredytobiorcy – musisz oddać tylko kapitał faktycznie wypłacony przez bank (bez odsetek, opłat, prowizji).

Przykładowo, jeśli bank pożyczył Ci 200 tysięcy złotych, a od Ciebie do tej pory otrzymał już 250 tysięcy złotych, to w efekcie Ty musisz zwrócić mu kwotę kredytu, a on Tobie – 250 tysięcy. Tym samym nie tylko będziesz mieć kapitał na spłatę całego zobowiązania wobec banku, ale jeszcze zatrzymasz na swoim koncie 50 tysięcy. Co więcej, od kwoty wskazanej w pozwie możesz naliczać odsetki, dzięki czemu finalnie wypłacona Ci kwota będzie jeszcze większa.

Warto też dodać, że Twoje żądanie o zwrot pieniędzy jest niezależne od roszczenia banku. Jeśli więc to Ty wnosisz o unieważnienie umowy i odzyskanie wpłaconych kwot, bank musi zwrócić całą tę sumę. Wystąpienie o równowartość udzielonego kredytu jest już natomiast odrębną sprawą, o którą musi zatroszczyć się sam. Zwykle więc zanim bank zgłosi swoje roszczenie, masz już na koncie całą odzyskaną od niego kwotę i to właśnie część tych pieniędzy możesz wykorzystać, by dokonać spłaty. Przepisy stwarzają Ci też możliwość rozłożenia spełnienia świadczenia na raty.

To jednak nie koniec zalet – dzięki unieważnieniu kredytu nie tylko pozbędziesz się negatywnych konsekwencji umowy, która zawierała niekorzystne dla Ciebie klauzule, ale co równie ważne – pozostaniesz właścicielem nieruchomości, która jest już wolna od obciążeń i odzyskasz zdolność kredytową.

Na marginesie należy wskazać, iż banki po licznych przegranych sprawach frankowych z kredytobiorcami, zaczęły składać powództwa o zapłatę tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu, co jednak - biorąc pod uwagę aktualne orzecznictwo TSUE oraz polskich sądów - nie powinno zostać uznane za zasadne.

 

Unieważnienie umowy o kredyt we frankach a odfrankowienie umowy – podsumowanie

Jeśli zdecydujesz się na odfrankowienie umowy o kredyt we frankach:

 • poprawiasz swoją sytuację finansową dzięki pozbyciu się z umowy klauzul abuzywnych;
 • nadal musisz spłacić kredyt, ale na korzystniejszych warunkach;
 • zyskujesz prawo do zwrotu wszystkich nadpłaconych rat i spreadów, czyli różnic pomiędzy kupnem a sprzedażą waluty;
 • korzystne oprocentowanie zostaje utrzymane.

Unieważnienie umowy o kredyt we frankach to z kolei:

 • uwolnienie się od kredytu, hipoteki;
 • odzyskanie zdolności kredytowej;
 • możliwość odzyskania niesłusznie naliczonych opłat przez bank;
 • gotowość na spłatę ewentualnej, brakującej kwoty kredytu do banku;
 • możliwość wystąpienia o odsetki ustawowe za opóźnienie.

W większości przypadków unieważnienie umowy kredytowej będzie korzystniejszym wyborem niż odfrankowienie jej. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest indywidualna, więc warto skorzystać z pomocy prawnika, który zaproponuje Ci najlepsze rozwiązanie. Sprawy związane z kredytami we frankach szwajcarskich wymagają odpowiedniej wiedzy i obeznania w dokumentach, a także umiejętności analizy każdego przypadku z osobna.

 

FAQ

Na czym polega odfrankowienie kredytu?

Odfrankowienie kredytu polega na usunięciu z umowy zapisów niedozwolonych związanych z przeliczeniem zobowiązania z użyciem kursu CHF. Oznacza więc potraktowanie kredytu tak, jak gdyby od początku był udzielony i spłacany w złotówkach.

Jak odfrankowić kredyt?

Aby odfrankowić kredyt, trzeba przed Sądem wykazać, że znajdowały się w nim tzw. klauzule abuzywne (niedozwolone postanowienia umowne rażąco naruszające interesy konsumenta). Do takich należą postanowienia w umowach kredytowych, które przerzucały całe ryzyko walutowe na konsumenta albo stwarzały bankowi możliwość samodzielnego i praktycznie dowolnego kształtowania kursów kupna i sprzedaży.

Jak przygotować się do unieważnienia umowy o kredyt we frankach?

Aby unieważnić lub odfrankowić kredyt we frankach, w pierwszej kolejności trzeba zebrać dokumenty, takie jak umowa, regulaminy, aneksy podpisywane z bankiem. To właśnie w oparciu o te dokumenty należy ustalić czy występują w nich klauzule niedozwolone, które mogą być podstawą do unieważnienia lub odfrankowienia umowy. Kolejnym krokiem będzie ustalenie kwoty, której można domagać się od banku i przygotowanie pozwu o zapłatę.

Czy warto przewalutować kredyt we frankach?

Wiele osób traktuje słowa „przewalutowanie” i „odfrankowienie” jako synonimy. Tymczasem są to dwa zupełnie inne pojęcia. Odfrankowienie kredytu to potraktowanie umowy, jakby od zawsze dotyczyła kredytu w złotówkach. Przewalutowanie kredytu wiąże się natomiast ze zmianą zobowiązania pozostałego do spłaty na złotówki po aktualnym kursie. Jest więc formą ugody z bankiem i z punktu widzenia frankowicza jest znacznie mniej korzystnym rozwiązaniem niż odfrankowienie, a tym bardziej unieważnienie umowy.

odfrankowienie
Wstecz

Kancelaria:

Romulada Traugutta 84/1A, 82-300 Elbląg

Zadzwoń do nas:

535 05 03 00

E-mail:

m.nowicka@adwokat.elblag.pl