2-layers
Blog
Adwokat Milena Nowicka
Przejdź niżej

Jak uporządkować sprawy majątkowe po rozwodzie? Podział majątku, rozliczenie nakładów i spłata kredytu po rozwiązaniu małżeństwa

Spis treści

 1. Czym jest podział majątku wspólnego?
 2. Co wchodzi w skład majątku wspólnego?
 3. Podział mieszkania po rozwodzie – jak można go przeprowadzić?
 4. Podział majątku a wspólny kredyt
 5. Jak dzieli się majątek po rozwodzie? Ustalenie udziałów, spłaty nakładów i wydatków na majątek wspólny
 6. Ustalenie nierównych udziałów – kiedy jest możliwe?
 7. Rozliczenie nakładów przy podziale majątku
 8. Podział majątku wspólnego małżonków – w sądzie czy u notariusza?
 9. Podział majątku wspólnego małżeństwa przed sądem
 10. FAQ

 

Rozwód to jeszcze nie koniec drogi do uporządkowania wszystkich spraw związanych z kończącym się właśnie małżeństwem. Bardzo często byłego męża i żonę łączą jeszcze kredyty, nieruchomości i inne wspólne dobra materialne. Co musisz zrobić, jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji? I czy jeśli równy podział majątku wspólnego jest Twoim zdaniem niesprawiedliwy, możesz uregulować tę kwestię w inny sposób? Dzięki temu artykułowi zdobędziesz wiedzę na temat ustania wspólności majątkowej, która z pewnością będzie dla Ciebie pomocna w tym trudnym i stresującym czasie.

 

Czym jest podział majątku wspólnego?

Gdy konkretne elementy majątkowe zostają własnością wyłącznie jednego małżonka, możemy mówić o podziale majątku wspólnego. Nie musi on jednak nastąpić tuż po rozwodzie. Równie dobrze może dojść do niego jeszcze w trakcie trwania małżeństwa albo kilka lat po jego ustaniu.

Jak to możliwe? Żeby wyjaśnić tę kwestię, warto zacząć od tego, że istnieją dwa możliwe małżeńskie ustroje majątkowe:

 • Wspólność majątkowa małżeńska – poza dwoma osobistymi majątkami małżonków istnieje również trzeci majątek wspólny. Oznacza to, że dokładnie od momentu zawarcia małżeństwa do majątku wspólnego należą prawie wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez was już po ślubie;
 • Rozdzielność majątkowa – charakteryzuje się brakiem majątku wspólnego. Wobec tego mamy do czynienia z dwoma osobistymi majątkami małżonków. Wasza sytuacja nie różni się więc od tej przed ślubem. Tym samym podczas rozwodu nie może dojść do podziału majątku wspólnego, ponieważ ten nie istnieje.

Żeby więc przeprowadzić podział majątku wspólnego po pierwsze musi więc istnieć między wami wspólność majątkowa małżeńska, następnie wspólność ta musi ustać. Dojdzie do tego m.in. z chwilą rozwodu. W pewnych sytuacjach możesz jednak domagać się zniesienia wspólności majątkowej z datą wsteczną. Takie postanowienie ma jednak prawo wydać tylko sąd i to w dodatku dopiero gdy wykażesz, że zaistniały ważne powody dla takiego rozstrzygnięcia. Takim „ważnym powodem" może być np. zamieszkiwanie osobno każdego z małżonków, brak wpływu na decyzje majątkowe drugiej osoby czy uzależnienie generujące wydatki.

 

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Na temat majątku wspólnego i osobistego małżonków przeczytasz cały osobny wpis na blogu, poświęcony głównie tej kwestii w kontekście podziału majątku po rozwodzie. Żeby więc nie powtarzać tych samych informacji, na potrzeby tego tekstu w dużym uproszczeniu możemy przyjąć, że to, co nabyliście w trakcie trwania małżeństwa, jest waszym majątkiem wspólnym.

Przepisy przewidują wprawdzie pewne wyjątki (np. spadek i darowizny, które wchodzą w skład majątku osobistego). Można jednak przyjąć, że lwia część dorobku zgromadzonego po ślubie trafi do wspólnego dorobku małżonków.

 

Podział mieszkania po rozwodzie – jak można go przeprowadzić?

Najwięcej emocji przy podziale majątku zawsze budzą te najbardziej wartościowe składniki, a więc przede wszystkim nieruchomości. Mieszkanie lub dom po rozwodzie może zostać podzielone na kilka sposobów. Jednak czy zawsze przeprowadzenie jakiegokolwiek podziału będzie możliwe?

Niekoniecznie. Czasami nieruchomość jest wyłączną własnością jednego z małżonków – np. gdy nabył ją jeszcze przed ślubem. W takiej sytuacji po rozwodzie dom czy mieszkanie będzie należeć tylko do niego, a druga strona nie może rościć sobie do niego praw.

Podobnie sprawa wygląda, jeśli dom został wybudowany na działce będącej własnością tylko jednego z małżonków. Zgodnie z polskimi przepisami to, co znajduje się na gruncie, jest własnością właściciela tego gruntu. Tym samym taki dom stanowi składnik majątku osobistego jednego z małżonków, a nie ich wspólną nieruchomość. Nawet, jeśli oboje zainwestowali niemałe pieniądze w budowę. W takiej sytuacji mężowi czy żonie, do której nie należy grunt, pozostaje co najwyżej rozliczenie nakładów i wydatków poczynionych na majątek osobisty drugiej strony. Więcej na ten temat przeczytasz w dalszej części artykułu.

Jeśli natomiast macie do nieruchomości takie same prawa, a więc wchodzi ona w skład majątku wspólnego, to istnieją 3 sposoby podziału:

 • Podział fizyczny – nieruchomość jest dzielona na dwie samoistne części. Pozostajecie sąsiadami, ale każde z was ma odrębne mieszkanie i odrębne wejście do budynku oraz mieszkanie. Taka forma podziału wiąże się z niewielkimi opłatami na rzecz drugiego małżonka. Nie zawsze jednak jest możliwa do przeprowadzenia. Nie wspominając już o tym, że nie zawsze byli małżonkowie chcą mieszkać tak blisko siebie;
 • Przejęcie nieruchomości przez jednego małżonka i zasądzenie od niego spłat na rzecz drugiej strony – to bardzo częsty sposób dotyczący podziału majątku w postaci nieruchomości. Zwykle w proces zaangażowany jest biegły rzeczoznawca, który wycenia nieruchomość. Dzięki temu możliwe jest ustalenie wartości spłaty. W efekcie druga strona (niebędąca już właścicielem domu czy mieszkania), otrzymuje konkretną kwotę, zwykle odpowiadającą połowie wartości nieruchomości;
 • Sprzedaż nieruchomości (podział fizyczny) – jeśli żadne z was nie chce przejąć nieruchomości na własność albo nie ma możliwości dokonania spłaty, możecie zdecydować się na sprzedaż majątku podlegającego podziałowi i podzielenie się zyskami.

 

Podział majątku a wspólny kredyt

Mówi się, że „kredyt wiąże bardziej niż małżeństwo”. To żartobliwe powiedzenie ma jednak wiele wspólnego z rzeczywistością. Dokonanie podziału majątku wspólnego byłych małżonków nie wywiera żadnego wpływu na kredyt oraz jego spłatę.

Sąd nie zdecyduje, kto będzie go spłacał, nawet wtedy, gdy przyzna nieruchomość na rzecz tylko jednego z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego. Z kolei dla banku osoby zaciągające wspólnie kredyt są po prostu współdłużnikami. Podział wspólnego majątku małżonków, a nawet rozwód tego nie zmienią.

Jako byli małżonkowie możecie jednak starać się w banku o przepisanie kredytu na jedną osobę – zwykle tę, której na wyłączną własność przypadnie nieruchomość. Warto jednak dodać, że nie jest to proste. Bank zweryfikuje, czy osoba, na którą ma być przeniesione zobowiązanie, będzie w stanie spłacać kredyt samodzielnie. Jeśli okaże się, że sytuacja jest niepewna, odmówi utworzenia aneksu do umowy.

 

Jak dzieli się majątek po rozwodzie? Ustalenie udziałów, spłaty nakładów i wydatków na majątek wspólny

Wiesz już, że po rozwodzie między Tobą a Twoim byłym małżonkiem ustaje wspólność majątkowa. To jednak dopiero pierwszy krok w stronę uporządkowania waszej sytuacji finansowej. Trzeba jeszcze przyznać wam majątek odpowiadający wysokości waszych udziałów.

Zwykle przyjmuje się, że udziały w majątku podlegającemu podziałowi są równe – każdemu z was należy się więc równowartość 1/2 składników należących do majątku wspólnego. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. W szczególnych sytuacjach możesz domagać się ustalenia nierównych udziałów, a także rozliczenia nakładów i wydatków przy podziale majątku.

 

Ustalenie nierównych udziałów – kiedy jest możliwe?

Małżonkowie mogą żądać ustalenia nierównych udziałów wyłącznie z ważnych przyczyn. Niestety, w ustawie nie doprecyzowano czym dokładnie takie „ważne przyczyny” są.

Biorąc pod uwagę stanowisko Sądu Najwyższego, można jednak uznać, że chodzi tu o całokształt okoliczności przemawiających za tym, że równy podział majątku będzie niesłuszny ze względów moralnych i etycznych. Przykładem może być sytuacja, gdy jedno z was ciężko pracuje, utrzymując finansowo całą rodzinę, podczas gdy drugie trwoni majątek – np. jest alkoholikiem.

Takim uzasadnionym powodem nie będzie już jednak fakt, że któreś z was osiąga niższe dochody – nawet jeśli różnica w zarobkach jest drastyczna. Nie liczy się bowiem tylko to, jak wiele zarabiacie, ale także to, jak angażujecie się w prowadzenie gospodarstwa domowego, wychowanie dzieci itd.

Nierówny podział majątku po rozwodzie możliwy jest tylko wtedy, gdy jednocześnie zachodzą obie przesłanki – małżonkowie w nierównym stopniu przyczynili się do powstania majątku, a przy tym dokonanie nierównego podziału jest uzasadnione ważnymi powodami.

 

Rozliczenie nakładów przy podziale majątku

Znacznie większe pole manewru masz natomiast, jeśli chodzi o zwrot nakładów. Pod tym pojęciem kryje się koszt poniesiony na zachowanie, eksploatację lub ulepszenie już istniejącej rzeczy np. remont domu. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty. Może również domagać się zwrotu wydatków, które poczynił na majątek wspólny z majątku osobistego.

Załóżmy więc, że zainwestowaliście wspólny majątek w budowę domu na działce należącej tylko do jednego z was. W takim przypadku dokonaliście nakładu z majątku wspólnego na majątek osobisty (działkę) małżonka. Możesz domagać się więc rozliczenia tych nakładów w zakresie podziału majątku wspólnego. Podobnie sprawa wyglądałaby, gdyby grunt został kupiony wspólnie, ale jedno z was zainwestowałoby swoje osobiste pieniądze (np. odziedziczony spadek) w wybudowanie domu.

Rozliczenie nakładów i wydatków w chwili podziału majątku może więc sprawić, że finalnie kwoty, które do was trafią lub równowartość rozdzielonych między was przedmiotów, nie będzie równa. Aby jednak dokonać rozliczenia nakładów, musisz dysponować materiałem dowodowym - np. wykazać, że rzeczywiście doszło do przeprowadzenia remontu, a także, że określone pieniądze wchodziły w skład majątku osobistego.

 

Podział majątku wspólnego małżonków – w sądzie czy u notariusza?

Podział majątku małżonków może przebiegać przed sądem lub u notariusza.

 

Podział majątku wspólnego małżeństwa przed sądem

Sąd może przeprowadzić podział majątku na dwa sposoby – w odrębnym postępowaniu lub w ramach samej sprawy rozwodowej.

 • Podział podczas rozprawy rozwodowej – na wniosek jednego z małżonków sąd może dokonać podziału majątku wspólnego w wyroku orzekającym rozwód, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Tym samym musicie być jednomyślni co do sposobu podziału majątku. Ewentualne spory będą bowiem znacząco wydłużać postępowanie, a tym samym – wykluczą możliwość skorzystania z tej drogi;
 • Podział majątku w osobnym postępowaniu – wniosek o podział majątku wspólnego może złożyć jeden z małżonków bądź inna osoba zainteresowana dokonaniem podziału tego majątku, np. wierzyciel jednego z małżonków. Wniosek podlega opłacie stałej w wysokości 1000 zł. Jeżeli jednak znajdzie się w nim zgodny projekt podziału majątku wspólnego, opłata wynosi jedynie 300 zł. Sądem, który rozstrzyga sprawy o podział majątku wspólnego jest zawsze Sąd Rejonowy bez względu na to, jaka jest wartość majątku wspólnego.
 • Podział majątku u notariusza – notariusz może podzielić majątek wspólny w trakcie jednego spotkania. Wystarczy, że stawicie się wspólnie i złożycie podpisy pod umową. Koszt sporządzenia podziału majątku u notariusza obejmuje: 400 zł za zniesienie wspólności ustawowej oraz kwotę zależną od wartości dzielonego majątku.

Jak widzisz, kwestia podziału majątku jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Musisz zdecydować, czy w ogóle chcesz to robić (nie masz obowiązku dokonywania podziału i możesz odwlekać tę decyzję nawet przez wiele lat), wybrać odpowiedni sposób podziału, a także zdecydować, czy wolisz skorzystać z drogi sądowej, czy może jednak z podziału u notariusza. W wielu przypadkach konieczna będzie więc pomoc prawnika – szczególnie jeśli trudno Ci się porozumieć z drugą stroną albo musisz zgromadzić wiele dowodów. Warto jednak dopilnować, by podział majątku przeszedł zgodnie z Twoimi oczekiwaniami – w końcu od tego w dużej mierze zależy Twoja finansowa przyszłość.

 

FAQ

Kiedy można przeprowadzić nierówny podział majątku?

Nierówny podział majątku można przeprowadzić tylko, kiedy łącznie zostaną spełnione 2 warunki: istnieją ku temu ważne powody oraz małżonkowie w nierównym stopniu przyczynili się do powstania majątku. Nierówny podział przeprowadza się wyłącznie przed sądem – to on zadecyduje, czy w danym przypadku udziału byłego męża i żony rzeczywiście nie powinny wynosić po ½.

Ile jest czasu na podział majątku wspólnego?

Tak naprawdę byli małżonkowie nie mają obowiązku przeprowadzania podziału majątku. Mogą więc odwlekać tę decyzję nawet przez wiele lat od chwili rozwodu, a w skrajnych przypadkach – nigdy nie uporządkować swoich spraw finansowych. Dla własnego komfortu i bezpieczeństwa warto jednak przeprowadzić podział jak najszybciej.

Spłata kredytu po rozwodzie a podział majątku – jak to wygląda w praktyce?

Z punktu widzenia banku nie ma znaczenia, czy osoby, które zaciągnęły kredyt, nadal są mężem i żoną. Wciąż pozostają współdłużnikami i żeby zmienić tę sytuację, trzeba porozumieć się z bankiem. Może on jednak nie zgodzić się na aneks do umowy i uczynienie wyłącznym dłużnikiem jednego z byłych małżonków, jeśli nie będzie mieć pewności, że taka osoba da radę spłacać zadłużenie samodzielnie.

Jak przeprowadzić ugodowy podział majątku po rozwodzie?

Podział majątku po rozwodzie nie musi mieć oznaczać długiego sporu na sali sądowej. Jeśli małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału majątku, mogą dokonać go u notariusza albo wnioskować o przeprowadzenie podziału w ramach samej rozprawy rozwodowej – wtedy nie będą musieli uruchamiać odrębnego postępowania, by uporządkować swoje sprawy majątkowe.

jak uporządkować sprawy majątkowe
Wstecz

Kancelaria:

Romulada Traugutta 84/1A, 82-300 Elbląg

Zadzwoń do nas:

535 05 03 00

E-mail:

m.nowicka@adwokat.elblag.pl