2-layers
Blog
Adwokat Milena Nowicka
Przejdź niżej

Jak napisać pozew o rozwód

Wyrok rozwodowy ma ogromny wpływ na Twoją przyszłość. I nie chodzi tu wcale tylko o rozwiązanie małżeństwa. Rozstrzygnięcie sądu będzie mieć znaczenie także w kontekście takich kwestii jak alimenty, władza rodzicielska i kontakty z małoletnimi dziećmi, czy podział majątku. Właśnie dlatego musisz dobrze przygotować się do rozprawy. Punktem wyjścia będzie starannie przygotowany pozew rozwodowy.

 

Rozwód - od czego zacząć?

Podjęcie decyzji o rozwodzie to pierwszy krok w kierunku rozwiązania Twojego małżeństwa. Aby uruchomić całe postępowanie, musisz jednak sporządzić pozew rozwodowy.

Znajdą się w nim takie elementy jak:

  • data jego złożenia i adres właściwego sądu okręgowego,
  • dane powoda (Twoje, jeśli to Ty wnosisz pozew) oraz pozwanego (drugiego małżonka),
  • tytuł pozwu (pozew o rozwód bez orzekania o winie/ pozew o rozwód z orzekaniem o winie),
  • wskazanie żądań,
  • uzasadnienie wniosku,
  • wymienienie świadków i dowodów,
  • twój podpis albo podpis reprezentującego Cię prawnika.

Pozew o rozwód składa się z dwóch głównych części. Pierwsza z nich to petitum. Właśnie w tym miejscu przedstawiasz swoje żądania oraz dowody na ich poparcie. Musisz bowiem pamiętać, że choć samo rozwiązanie małżeństwa to podstawowy element orzeczenia sądu, nie jest jedyną kwestią, która zostanie ustalona w wyroku.

Sąd z urzędu zajmie się także winą za rozpad małżeństwa, władzą rodzicielską i kontaktami z małoletnimi dziećmi, alimentami na dziecko czy czasowym korzystaniem z mieszkania. Na wniosek rozstrzygnie z kolei kwestię alimentów na rzecz małżonka, eksmisji i podziału majątku.

Po wymienieniu w petitum wszystkich kwestii, które chcesz uregulować w ramach sprawy rozwodowej, musisz sporządzić uzasadnienie, które stanowi drugą część pozwu. W tym miejscu skup się przede wszystkim na wykazaniu, że między Tobą a Twoim małżonkiem nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Tylko kiedy sąd uzna, że nie ma już między wami więzi duchowej (uczuciowej), fizycznej i gospodarczej, będzie mógł udzielić wam rozwodu.

Poza tym w uzasadnieniu warto wskazać inne okoliczności, które mogą wpłynąć na decyzję sądu co do zgłoszonych przez Ciebie żądań – np. związanych z opieką nad małoletnimi dziećmi czy wysokością alimentów.

Ile czeka się na rozwód?

Sprawa rozwodowa zazwyczaj nie jest przyjemna i wywołuje silne emocje. Z tego powodu prawdopodobnie zależy Ci na tym, by uzyskać wyrok rozwodowy jak najszybciej. Zła wiadomość jest jednak taka, że na pytanie o to, ile czeka się na rozwód, można udzielić ulubionej odpowiedzi prawników – to zależy.

Istnieje bowiem naprawdę wiele czynników, które będą mieć wpływ na przebieg całego postępowania. Po pierwsze, duże znaczenie ma to, czy zdecydujesz się na rozwód z orzekaniem o winie, czy też nie. Jeśli wybierzesz pierwsze rozwiązanie, musisz przygotować się na udowadnianie, kto i z jakiego powodu odpowiada za rozpad waszego małżeństwa.

To z kolei wiąże się z koniecznością przeprowadzenia szeregu dowodów, na przykład powołania kilku świadków. O ile samo dołączenie do pozwu np. dokumentów nie wydłuży znacząco postępowania, to liczba świadków – już tak. Przesłuchanie każdego z nich trwa bowiem nawet kilkadziesiąt minut, a na jednej rozprawie sąd zwykle nie przesłucha więcej niż 2-3 z nich. Im więcej więc świadków, tym więcej też rozpraw i tym dłuższy czas oczekiwania na wyrok rozwodowy.

Całe postępowanie potrwa dłużej także, gdy niezbędne okaże się przeprowadzenie badań w ramach Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych – np. gdy Ty i Twój małżonek będziecie zarzucać sobie nawzajem nieprawidłowe wykonywanie władzy rodzicielskiej. A skoro już mowa o wspólnych dzieciach, to konieczność ustalenia chociażby kwestii kontaktów z nimi, władzy rodzicielskiej czy wysokości alimentów też nie pozostanie bez wpływu na czas oczekiwania na wyrok rozwodowy.

Musisz też pamiętać, że nawet jeśli sąd już taki wyrok wyda, zawsze istnieje jeszcze prawo wniesienia apelacji. Jeśli Ty albo Twój małżonek skorzystacie z możliwości odwołania się od wyroku, sprawa trafi do drugiej instancji i na rozwód trzeba będzie czekać znacznie dłużej.

W praktyce oznacza to, że postępowanie może zakończyć się nawet na pierwszej rozprawie (jeśli nie macie wspólnych małoletnich dzieci i nie chcecie, aby Sąd orzekał o winie), zaś w skrajnych przypadkach trwać latami.

Rozwód za porozumieniem stron

Jak to zostało wspomniane, jedną z kwestii mających wpływ na długość postępowania będzie orzekanie o winie. Wprawdzie sąd z urzędu bada, kto jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa. Ty i Twój małżonek możecie jednak zgodnie wnioskować, by od tego odstąpił.

Wiele par rzeczywiście się na to decyduje. W końcu rozwód bez orzekania o winie – potocznie nazywany też rozwodem za porozumieniem stron – umożliwia szybsze zakończenie postępowania. Dzięki temu rozwiązaniu oszczędzacie też sporo nerwów związanych z udowadnianiem na sali sądowej, kto i w jaki sposób zawinił. Nie będzie wówczas konieczności przedstawienia wielu dowodów czy powołania kilku świadków. Nieraz postępowanie dowodowe ograniczy się do przesłuchania Ciebie i Twojego małżonka.

Jeśli zależy wam na szybkim rozwiązaniu małżeństwa w stosunkowo dobrej atmosferze, możecie także inne kwestie ustalić poza salą sądową – np. te dotyczące opieki nad dzieckiem, kontaktów z nim czy wysokości alimentów – i zawrzeć porozumienie.

Oczywiście możliwy jest też scenariusz, w którym Ty i Twój małżonek nie chcecie orzekać o winie, ale co do pozostałych ustaleń nie jesteście już zgodni. W takiej sytuacji możesz wnioskować o mediacje i zawarcie ugody albo pozostawić rozstrzygnięcie tych kwestii Sądowi.

Rozwód z orzeczeniem o winie stron

Nie wszystkie pary decydują się odstąpić od żądania orzekania przez Sąd o winie. Czasami uznają, że mimo wszystko warto narazić się na większy stres, wyższe koszty i dłużej czekać na wyrok rozwodowy. I to wcale nie dla samej chęci udowodnienia, że to druga strona odpowiada za rozpad małżeństwa.

Być może nie zdajesz sobie sprawy, że po rozwodzie Twój były małżonek może płacić alimenty nie tylko na wasze dziecko, ale również na Ciebie. Zakres i czas trwania tego obowiązku będzie jednak zależny właśnie od kwestii winy.

Sąd może bowiem uznać, że:

  • oboje ponosicie winę,
  • żadne z was jej nie ponosi,
  • tylko jedna ze stron odpowiada za rozwód.

Gdy to oboje ponosicie winę, alimentów może domagać się tylko strona, która popadnie w niedostatek i tylko przez maksymalnie 5 lat od momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Podobnie sprawa wygląda, gdy żadne z was nie jest odpowiedzialne za rozpad małżeństwa. Różnica polega tylko na tym, że nie ma tu 5-letniego ograniczenia.

W najlepszej sytuacji znajdziesz się natomiast, gdy sąd uzna wyłączną winę drugiej strony. W takim wypadku alimentów możesz żądać bezterminowo. Co więcej, wcale nie musisz być w niedostatku. Wystarczy, że Twój standard życia po rozwodzie się pogorszył.

Warto też dodać, że rozwód za porozumieniem stron nie odbiera Ci automatycznie prawa do alimentów. Możesz się ich jednak domagać na takich zasadach co w razie orzeczenia winy obustronnej. Właśnie dlatego, jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo, że to Twój małżonek zostanie uznany wyłącznie odpowiedzialnym za rozwód, zastanów się, czy na pewno chcesz odstąpić od orzekania o winie.

Rozwód - co dalej?

Sam prawomocny wyrok rozwodowy nie oznacza, że wszystkie sprawy związane z trwającym do niedawna małżeństwem zostały już uporządkowane. Musisz pamiętać przede wszystkim, że wraz z rozwodem między Tobą i Twoim małżonkiem ustaje wspólność majątkowa. To z kolei wiąże się z koniecznością podziału majątku wspólnego, który zgromadziliście.

Taki podział sąd może przeprowadzić także w ramach samej sprawy rozwodowej. Zrobi to jednak tylko na wniosek i tylko pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernego przedłużenia całego postępowania. Bardzo często podział majątku przeprowadzisz więc w ramach odrębnej sprawy.

Musisz też pamiętać o uporządkowaniu kwestii spadkowych. Wprawdzie były małżonek nie dziedziczy po Tobie na podstawie ustawy. Jeśli jednak masz spisany testament, sprawa wygląda inaczej. Rozwód nie sprawia bowiem, że ustalenia zawarte w Twojej ostatniej woli i odnoszące się do męża czy żony staną się automatycznie nieważne. Musisz więc zadbać o odwołanie dotychczasowego testamentu lub przynajmniej zmienić te postanowienia, które dotyczą dziedziczenia byłego małżonka.

jak napisać pozew o rozwód
Wstecz

Kancelaria:

Romulada Traugutta 84/1A, 82-300 Elbląg

Zadzwoń do nas:

535 05 03 00

E-mail:

m.nowicka@adwokat.elblag.pl